NC PRAVOÚHLÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM GENIUS PRO FRÉZKY A HORIZONTKY

  

 

Výrobce: ELBO-Itálie.

 

“Genius 4x”

4 – osový pozicionér ( NC systém ) pro frézky,

vrtačky a horizontální vyvrtávací stroje.

 

 

 

Stránky výrobce:http://www.elboitaly.eu/

 

Návod k obsluze:( pokud se neotevře, přetáhněte do vyhledávače a otevřete ve vyhledávači):

 

Nc-genius-navod-k-obsluze-cz-pc-verze-3-2013

 

Nc-genius-navod-k-obsluze-cz-verze-pro-tisk-3-2013-ze-26-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Automatizaci obráběcích strojů není vždy nutné řešit pomocí  souvislého řídícího systému ( CNC ),

především potom v případě,  když je stroj konvenční  (manuální ovládání ), starší nebo určen k modernizaci.

Dobrého kompromisu mezi efektivitou  a cenou lze dosáhnout použitím pravoúhlého řídícího systému ( dále NC systém ) jako je  Genius4x.

Pomocí kláves jednotlivých funkcí jste schopni velmi rychle vyvolat pracovní cykly a jejich parametry.

NC systém je navržen se sadou vstupů a výstupů tak, že obsáhne velmi širokou oblast aplikací.

Systém je možno rozšířit užitím různého příslušenství, jako například RS232 sériového portu, USB portu a dalších. 

Pevná skříňka je vyrobena z hliníku a je zcela odrušena.

Design je elegantní, robustní a umožňuje jak samostatnou instalaci, tak montáž

do kontrolního panelu.

Vzroste produktivita, prakticky eliminujete zmetkovitost, a náklady na zaměstnance se podstatně sníží.

Přesnost

GENIUS 4X může být nainstalován na stroji, který má

kuličkové i trapézové ( normální ) vodící šrouby.

Zkušenosti z posledních let ukazují, že na stroji, který je vybaven

kuličkovými šrouby, motory a pohony na každé ose ( DC nebo AC )

lze dosáhnout přesnosti 0,01mm. 

Konfigurace a aplikace

Genius 4x je určen k instalaci na frézkách, vrtačkách,

vertikálních i horizontálních vyvrtávačkách.

Genius může být instalován v následujících konfiguracích:

• 3 osý stroj s jedním (AC nebo DC)motorem, spojkou a jedním pohonem;

(sekvenční pohyb os);

• 3 osý stroj s třemi (AC nebo DC) motory a jedním pohonem;

(sekvenční pohyb os);

• 3 osý stroj s třemi (AC nebo DC) motory a třemi pohony a jedním vřetenem

s pohonem řízenou plynulou regulací otáček (n/min a směr).

Pokud nemá vřeteno měnič, bude pouze indikována rychlosta směr otáčení

(osy se pohybují současně);

• 4 osý stroj se čtyřmi (AC nebo DC) motory a jedním pohonem

(sekvenční pohyb os);

• 4 osý stroj se čtyřmi (AC nebo DC) motory a čtyřmi pohony

(osy se pohybují současně);

• 4 osý stroj se čtyřmi (AC nebo DC) motory a čtyřmi pohony a vřeteno

může být řízeno (povely Zapnout/Vypnout a směr) užitím externího

potenciometru;.

(osy se pohybují současně).

Je rovněž možné nainstalovat GENIUS na stroj s asynchroními motory.

V takových případech GENIUS bude kontrolovat rychloposuv a posuv na

displeji dokud nenajede do stanovené pozice.

Ve standardní verzi má GENIUS 4X 16 vstupů a 16 výstupů k pokrytí

široké řady aplikací.

V potřebném případě lze dodat dodatečný PLC modul ( 80 vstupů + 40

výstupů ), který bude nainstalován do elektroskříně použitím

optických vláken – toto provedení je na zvláštní objednávku – PLC

modul není součástí standardní dodávky.

Programování

Dokonce operátor, který má minimální zkušenosti s programováním

se velmi rychle naučí se strojem zacházet. Příslušné pracovní cykly si

pouze okótujete.

 

Používá G funkce, M funkce, pracovní parametry, posuvy atd..

Během několika hodin výkladu je operátor schopen se strojem pracovat.

Funkce „ TEACH IN “ umožňuje operátorovi veškeré prováděné

pracovní úkony ukládat do paměti.

Později si takto vytvořený program operátor může vyvolat v

poloautomatickém nebo automatickém cyklu.

Protože GENIUS 4X není CNC nelze programovat operace kdy běží více

posuvů najednou ( křivky atd.. )

Propojení

Standard obsahuje, 1 USB port, 1 rs232 sériovou linku a 1 optic fiber

interface. Také obsahujevstup pro ruční elektronické kolečko

a sondu.

Genius 4x může být programován externím PC použitím

„Interfaccia“ software.

Verze

Genius 4x je nabízen ve dvou verzích:

- instalován samostatně

- instalován do ovládacího panelu.

GENIUS4x je chráněn oproti elektromagnetismu.

Hardware & možnosti:

• 4 vstupy ( TTL nebo Line Driver ) snímače, +5V ( +/-5% ),

Konektor ( samice ) DB9 typ, rozlišení vložitelné pro každou osu zvlášť

od 0,1mm do 0,001mm.

Možnost propojení s pravítky nebo rotačními snímači.

• 4 analogové výstupy(+/- 10V nebo0-10V) generované

12 bit převodníkem s výstupním signálem pro směr ( nahoru a dolů,

po směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček ),

• Příkaz pro otáčky vřetene prostřednictvím 2 výstupních signálů

(CW-ve směru hod. ručiček a naopak, zapnutí rotace vřetene a vypnutí

rotace vřetene),

• Všechny 4 osy jsou řízeny v kartézském souřadnicovém systému, absolutně

nebo přírůstkově, v mm nebo palcích;

• Maximální rozjezd: pro rozlišení 0,001mm:+/- 8’000 mm

(na žádost až +/- 16’000 mm), pro rozlišení 0,010mm:+/- 80.000mm.

• Řízení analogového výstupu (override) na klávesnici;

• Nelineární kompenzace (30 bodů/osa);

• Monochromatický LCD (320x200) bodů;

• Tlačítková klávesnice(46 kláves);

• 16 digitálních opticky izolovanýchvstupů (max.24 VDC,10mA pro každý vstup);

pouze 3 drátové senzory ( Signál, uzemnění, vnější 24VDC ),

24VDC/AC signály přicházejících od field senzorů ) photocells, limit switches,

proximities atd.. ),

• 16 digitálních opticky izolovaných výstupů (max. 24 VDC; 80 mA pro

každý výstup);

•Dálkové kontrolní spínače ( v elektrické skříni ) mohou být kontrolovány p

rostřednictvím externích relé, ovládány prostřednictvím digitálního

výstupu. ( Dálkové kontrolní snímače a relé jsou na náklady zákazníka ).

• 1 RS232 sériový port pro připojení PC;

• 1 USB port pro připojení PC;

• Optické rozhraní pro připojení externího PLC pro rozšíření počtu

vstupů a výstupů.(volitelně: 80 vstupů + 40 výstupů),

programovatelné pomocí příslušného PLC

software,

• PLC programování použitím Delphi nebo C softweru;

• PLC NAPÁJENO 110/220 v , 50/60HZ,

• Konektor pro externí ruční kolečko ( zvláštní příslušenství )

pro volbu a řízení osy; centrál stop; ruční kolečko používá 5V tlačítko;

• Výstup (NC) pro připojení k vnějšímu bezpečnostnímu centrál stopu.

• Výstup pro připojení ke vzdálenému ručnímu kolečku;

• Vstup pro dotykovou sondu (Renishaw typ);

• 64 KB back up paměť ( paměti pro zálohování programů),

• Dodatečná 32 KB Flash Card na zvláštní objednávku;

• Až 20 Programů; Max. 2000 kroků;

• Programy nebo kroky je možno sdílet s PC (via RS232);

• Paměť pro 99 nástrojů ;

• Paměť pro 99 vztažných bodů;

Standardní vstupy/výstupy ve vnitřním PLC

Vstupy:

• 4 vstupy pro dosažení referenčního bodu

( inputs for axis zero searching );

• 4 vstupy pro osové limitní spínače

( inputs for axis limit switches );

• 4 vstupy pro propojení se servomotory, spojkou nebo měničem

• 4 vstupy: volné;

Výstup

• 4výstupy pro pohony

( outputs for drives control );

• 4výstupy pro směry ( nahoru/dolů )

( outputs for direction (Up/Down));

• 2výstupy pro vřeteno Start, Stop a směr otáčení

( outputs for Spindle On / Off and direction );

• 6výstupů: volné;

 

Ruční kolečko

• 8 vstupů pro propojení ovladání na ručním kolečku včetně

“death man” bezpečnostního propojení,

• 2 pin pro propojení bezpečnostního spínače v ručním kolečku.

 

PLC, které bude instalováno v elektroskříni

V případě kdy potřebujete rozšířit počet vstupů a výstupů.

PLC je propojeno s GENIUS4X prostřednictvím optických vlákem

a dovoluje použít 80 vstupů a 40 výstupů.

PLCpro speciální aplikace je opce, která není zahrnuta v ceně.

Způsoby práce s GENIUS4x:

Automatický způsob:

- program je vyvolán z vnitřní paměti

- program z klávesnice ( programováním klávesnicí )

- MDI řízení pro vložení bodů nebo provádění posuvů nebo pro

vykonávánípohybů a příkazů.

Poloautomatický způsob:

GENIUS4xpracuje ve stejném režimu jako při automatickém režimu,

alekrok za krokem.

Manuální ( ruční ) způsob:

GENIUS4x:

- pracuje jako digitální odměřovací jednotka ( displej

ukazuje pozici v mm nebo palcích, absolutní, relativní přírůstky );

- ukazuje aktuálníX, Y, Z, W rychlost posuvů ( mm/min);

- vrtá v kružnici;

- ukáže střed obrobku;

- ukáže úhlové vyklonění nebo zkosení;

- kalkuluje smrštění materiálu ( např. práce s umělou hmotou );

- sčítá osy( Z+W na horizontální vyvrtávačce);

Osy jsou aktivovány stisknutím tlačítek Jog Key na ovládacím panelu.

Tlačítko uprostřed je pro rychloposuv.

 

Způsoby programování:

Genius4xje programován:

• z klávesnice:

• vložením parametrů pohybů os a ostatních příkazů;

• využitím “Teach In” fukce ( manuálně obrábíte výrobek a každý

provedený krok uložíte do paměti a takto vytvoříte program );

• využitím pevných cyklů, které jsou již naprogramovány a vy je

pouze okótujete ( “Fixed Cycles”)( např. G81) a které můžete

aktivovat během výroby ( pracujete v manuálním systému s

využitím „ Teach In “ funkce nebo využitím kroků v programu;

• vkládáním, změnou nebo zrušením parametrů nástroje

( jsou uloženy v databázi nástrojů );

• vkládáním, změnou, zrušením původních parametrů;

• vyvoláním podprogramů z paměti;

• najetím na výchozí referenční bod “Zero Axis”;

• M kódy;

• Waiting Cycles;

• G kódy (nejsou zahrnuty ty, které obsahují vkládání os -

osovou interpolaci );

• T (nástrojové) kódy;

• F (posuvové) kódy;

• Vrtací cyklus „ příruba “ (různé způsoby) s využitím kartézského

( osa, osa )

nebo polárního ( osa, úhel ) způsobu.

• Vrtání ve výseči ( ARCUS ) – cykly mohou být provedeny okamžitě nebo

uloženy v programu;

• Lineární vrtání nebo vrtání v mřížce(různé způsoby) na

lineární ( také vykloněné) nebo v pravoúhlé.mřížce;

• Kapsa: Pravoúhlá (ne kulatá).

Pravoúhlá kapsa akceptuje vložení jakéhokoliv ( v rámci paměti )

počtu příkazů v rámci 2 os ( x,y ) zatímco běží třetí osa ( z ).

• Facing Cyklus: pro rychlý facing;

• MDI: Příkazy, které mají být okamžitě provedeny z vnějšího PC:

• Přenos programu použitím RS232 sériové linky (standard);

• Využití”Genius 4x Interface” zvláštního systému

 

V tomto případě můžete tvořit program v PC ( dokonce i když stroj běží )

a potom tento program transferovat do GENIUS4x – transferovat

program můžete pouze když stroj stojí.

 

 Výrobek značky ELBO se vyznačuje svojí kvalitou,  přesností a spolehlivostí.

 

Webové stránky výrobce: http://www.elboitaly.it/

 

Instalační návod:Instalacni-navod-genius_v2_19-italstina

 

Stránky výrobce:

 

http://www.elboitaly.eu/

 

článek:Konecna-martin-interamericana-1-1cl_mtm-2-2013