◄ CNC E.C.S. ŘADA 800


Výrobce: E.C.S. - Itálie.

Jak šel vývoj, jak šel čas s E.C.S : klikněte na: Dscn6570

CNC řídící systém E.C.S:

Jde o produkt vysoké kvality - jednoduché ( windows ) ovládání, bohatý výběr pevných cyklů ve standardu - systém komunikuje v českém jazyce.

CNC řešení E.C.S. představuje technicky zdařilý přístup k problematice CNC řízení. Z pohledu implementace CNC na konkrétní stroj navíc dominuje ve srovnání s ostatními výrobci použitím vyššího programovacího jazyka C pro tvorbu PLC programu. Toto řešení využívající obecně známých předností vyšších programovacích jazyků jako je čitelnost nebo přehlednost kódu, manipulace se symbolickými adresami, aliasy a podobně výrazně zkracuje dobu tvorby PLC. Při úpravách po delší době usnadňuje opětovný vhled do kódu a při přenosu na podobný nebo odlišný stroj umožňuje smysluplné opětovné využití částí kódu. Zvyky vytvořené dlouhou dobou využívání PLC software na bázi assembleru jistě budou odrazovat nejednoho vývojáře, ale je nutno si přiznat, že C++ taky vytlačil assembler z vývoje kódu pro PC (samozřejmě až na speciální aplikace vyžadují extrémní ždímání procesoru) prostě proto, že je více a lépe použitelný. Následující ukázka to ozřejmí:

Systém je postaven na dvou procesorech AMD. Na rychlejším z nich běží embedded Windows XP, poskytující uživatelské rozhraní a komunikační funkce, na pomalejším pak speciální SW pro realtime operace jako je interpolátor, PLC apod. Obě části jsou propojeny bidirektionální RAM pamětí NAVETTA.
Provedením je tento systém obdobný jiným výrobcům. Systém je umístěn v elektroskříni blízko pohonům, které mohou být jak digitální ECSlink, Yaskawa, Sercos, tak analogové. Obsluha systém ovládá přes panel s 12" nebo 10,4" TFT obrazovkou a klávesnici na kabelu až 40m dlouhém. (Panely mohou být dva.) Nechybí SW pro kontrolu zásobníku nástrojů, dotykové sondy a digitalizaci. Testovat programy lze na SW pro bězná PC - Videografico. Propojení CNC s okolím obstarává FDD mechanika, 2xUSB port a Ethernet rozhraní.

Systém je dělen do kategorií podle počtu řízených os, kterých je až 16.

  • CNC 180x - max. 4
  • CNC 280x - max. 6
  • CNC 480x - max. 16

Pod x na konci se ukrývá specifikace dle typu stroje, pro něž je určen.

  • 1 - obráběcí stroje frézovacího typu
  • 2 - soustruhy
  • 4 - lisovací stroje
  • 5 - pálící stroje

CNC4801 je tak vhodné pro víceosý frézovací stroj se zásobníkem, gantry osami, nebo řízenou hlavou. CNC1802 je pro soustruh s osami X, Z a vřetenem. CNC4805 je pro pálicí stroj s gantry osami a více hořáky.

Zde si můžete ovládání systému vyzkoušet - CNC pro frézování ( pro soustružení je jednodušší ):

Klikněte na:

test pravým tlačítkem myši a uložte " jako " na " C"  do souboru "Program files".

Pravým tlačítkem myši vyberete program win.rar archiver a následují prokliky až na SelApparato.exe

- ikona " mill" - start.

Program slouží k představení technické úrovně E.C.S. - je limitován.

Technická pomoc: Návod k obsluze, kapitola 5.

Power pointový soubor přibližuje technické detaily hw řešení ECS . Klikněte na: Basic-ecs-cz

Systém komunikuje česky.

Hardware  konfigurace:

-          AMD ELAN SC520 32 bit mikrokontroler

-          Hirose konektor pro ETX PC Modul interface

-          4 USB porty, 1 Amper ochrana a ESD ochrana

-          Interface konektor pro zařízení interface ( digitální osy,

jednotlivé osy, Mechatrolink, 4 osy, SERCOS, rozšiřující

DOCK STATION )

-          baterie typ CR2032

-          4 analogové vstupy analog (± 10V, 12 bit)

-          2 digitální vstupy (+24V)

-          +5Vdc konektor (2A max.)

-          PS2 konektor myš a klávesnice (PC99 barevně-kódovaný)

-          konektor pro operační panel

-          konektor VGA

-          1 konektor RS232 (COM1)

-          1 konektor RS232, RS422, RS485, (COM2) konfigurovatelný

-          1 Ethernet 10BASE-T (10 Mb/s), 100BASE-TX (100 Mb/s)

-          interface CAN Master

-          konektor CAN

-          napájení – 12Vdc (1A max.)

-          IKR interface (konektor Firewire IEEE-1394)

-         teplotní zařízení I²C (10bit, -40° ... +125°C)

Popis:

Možnost řídit až 16 os včetně 2 řízených vřeten.

Možnost ovládání až 3 ručními kolečky.

>1000 vstupů /výstupů  (místní a CAN Open Field Bus).

TFT 12,1" barevná obrazovka (s možností připojení na druhý operační panel).

3x Override ( posuv, rychlost a zrychlení).

RS232 sériový výstup pro myš.

ECS CNC nabízí pro programování Man / Machine interface, které bylo vyvinuto v prostředí Microsoft Windows®32 bit. Jedná se o interface vysoce srozumitelné a  intuitivní.

ECS CNC disponuje celou řadou funkcí, které si jednoduše vyberete použitím kláves, kterým odpovídají jednotlivé nástrojové ikony, a to samozřejmě v návaznosti na jednotlivé operace.

S pomocí softwaru, nazvaného „ Resource Builder“ je také možné ve vysoké kvalitě vytvářet grafická okna interaktivní vůči PLC nebo prováděnému Part Programu.

K dispozici je také 8 kláves (P1 ÷ P8) , které se používají pro komunikaci s PLC, a které najdete na pravé straně obrazovky. Jsou plně programovatelné a to pomocí sdružených funkcí.

Integrovaný CNC editor může být, kromě svých běžných funkcí, použit také  pro zpracování parametrických maker a cyklů, které jsou určeny pro jednoduché programování celé řady geometrických profilů, a to pomocí integrovaných výkonných jazyků GAP a EXPERT.

Interaktivní grafika:

Integrovaný editor a prostředí grafické simulace umožňují vytvoření a testování jednotlivých Part programů, a zároveň umožňují provést celou řadu dalších zkoušek:

-          grafickou simulaci programované dráhy nástroje v trojrozměrných náhledech, zvětšení rozměrů s použitím grafického výběru geometrického prvku.

-          automatické zobrazení přidruženého bloku v Part programu grafickým výběrem jeho geometrických předloh.

-          měření vzdálenosti mezi dvěma prvky.

Editor umožňuje také zobrazení jakýchkoliv možných kolizí v Part programu, a to grafickým definováním obrobku a libovolného souvisejícího upínacího zařízení.

Programovací jazyky:

-          ISO (DIN 66024), standardní jazyk pro programování dvourozměrných profilů, které jsou

charakterizovány definováním geometrických prvků.

-          GAP, což je vlastně rozšířený ISO jazyk. Je založený na neorientované geometrii a umožňuje

definovat profily i tehdy, když neznáte celou definici geometrických prvků.

-          EXPERT, který je založen na orientované geometrii, a má opravdu jednoduchou a intuitivní

skladbu, a umožňuje minimalizovat velikost Part programu a to z hlediska potřebného

počtu bloků, tak i z hlediska znaků, potřebných pro popis jednotlivého bloku.

-          LIP, který využívá celou řadu instrukcí, umožňuje vytváření parametrických programů

(maker), které můžete vyvolat z Part programu.

Jazyky pro makra:

Lined Surfaces, kruhové/pravoúhlé kapsy, profilované vrty, 3D povrchy, definované profilem a

jedním nebo více průřezovými profily, Pevné cykly - SW podle určení zda jde o frézovací pevné cykly nebo soustružnické pevné cykly - velmi bohatá výbava pevných cyklů, opakování vrtacích cyklů, rotaci profilu kolem osy, roto-přenášení na povrchu, roto-přenášení bez vzdálenosti, válcové programování(TRACYL).

18-4801-strucny-program-manual-cnc-konecna-721p201-verze-1-9-2009

Prospekt 1801- 4801 a 1802 - 4802  ( frézování -soustružení ):

Klikněte na: 4800-doc