GENIUS Vis 4M odměřovací jednotka 4 osy

 

 

Výrobce: ELBO-Itálie.

1-5-10 Micron rozlišení.

Odměřovací jednotka GENIUS VIS4 X je technicky nejvyspělejší odměřovací jednotkou schopnou řídit až 4 osy.

Technická úroveň odměřovací jednotky je zřejmá z návodu k obsluze.

Klikněte na Vis4m-cz-genius_vis_4m_25-01-2011-konecna-verze

Výrobce: ELBO - Itálie.

FUNKCE:

- Přepínání  ABSOLUTNÍ/RELATIVNÍ

- Přepínání  MM/INCH

- Zapnutí/vypnutí snímače

- Funkce kalkulace souososti  XY Funzione CALCOLO CONICITA’ XY.. 10

- Vynulování relativních hodnot os (pro X, Y, Z a W)

- Převod Poloměr/Průměr

- Absolutní vynulování osy

- Nastavení hodnoty v ose (jenom pro hodnotu relativní)

- Zobrazení stránek

- Aktivace počátku (ORG)

- Vložení hodnot počátku

- Aktivace nástroje

- Vložení parametrů nástroje

- Provedení makra KRUŽNICE

- Provedení makra OBLOUK / ARCUS

- Provedení makra pro jednotlivý otvor

- Provedení makra ŘÁDEK

- Provedení makra MŘÍŽKA typ 1

- Provedení makra MŘÍŽKA typ 2

- Vlastnosti vrtání

- Vytvoření nového programu

- Upravení kroku programu

- Vložení makra do programu

- Zrušení kroku programu

- Zrušení programu

- Uložení vytvořeného programu

- Funkce MENU

- Funkce SEZNAM PROGRAMŮ

- Funkce SEZNAM POČÁTKŮ

- Funkce SEZNAM NÁSTROJŮ

- Funkce SPECIÁLNÍ

- Funkce STŘED OBROBKU

- Funkce STŘED KRUŽNICE

- Funkce ČASY A POČÍTÁNÍ OBROBKŮ

- Funkce SČÍTÁNÍ OS

- Funkce HLEDÁNÍ NULY

- Funkce KONFIGURACE (menu 6 a 7)

- Funkce KONFIGURACE OS

-  MENU KONFIGURACE ENCODER 1.

- POPIS PARAMETRŮ PRO OSY X, Y, Z

- POPIS PARAMETRŮ PRO OSU W

- POPIS PARAMETRŮ PRO OSU S

- MENU KONFIGURACE RYCHLOST

- MENU KONFIGURACE PARAMETRY NELINEÁRNÍ KOMPENZACE

- MENU KONFIGURACE PARAMETRY RS2326.

- MENU VYVOLÁNÍ PARAMETRŮ FLASH

- MENU BACKUP FLASH

- POSTUP PROVEDENÍ EXTERNÍHO BACKUP

- POSTUP PRO OBNOVENÍ EXTERNÍHO BACKUP

- POSTUP PRO AKTUALIZACE FIRMWARE

- Funkce CELKOVÁ KONFIGURACE

- PARAMETRY KLÁVESNICE

- KONFIGURACE FUNKCÍ

- PARAMETRY VLOŽENÍ JAZYKA

Menu

ToplistToplist

Hledat